CÔNG TY TNHH SCOOL
REFRIGERATION SYSTEM & EQUIPMENT SUPPLIER

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Van thông áp kho lạnh- van cân bằng áp suất kho lạnh Intertecnica Italy-0937349812

Mã SP:

Ngoài Intertecnica Italy, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm thương hiệu khác như COOL MAX, HUB…

EVO MAXIELEBAR-INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 1

EVO MAXIELEBAR-INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 1

MAXIELEBAR- INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 2

MAXIELEBAR- INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 2

G ZERO BT VALVE ELEBAR- INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP 3

G ZERO BT VALVE ELEBAR- INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH  3

MINIELEBAR-INTERTECNICA-VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 4

MINIELEBAR-INTERTECNICA-VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 4

ELEBAR - INTERTECNICA- VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 5

ELEBAR – INTERTECNICA-VAN THÔNG ÁP KHO LẠNH 5

Ngoài Intertecnica Italy, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm thương hiệu khác như COOL MAX, HUB…