CÔNG TY TNHH SCOOL
REFRIGERATION SYSTEM & EQUIPMENT SUPPLIER

 • Hotline: 0937349812
 • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Thiết bị giám sát nhiệt độ Dixell, Carel, Eliwell

Mã SP:

Bộ giám sát nhiệt độ Carel/Italy: Bộ giám sát nhiệt độ Dixell:   Bộ giám sát nhiệt độ, độ ẩm Eliwell:  

 • Bộ giám sát nhiệt độ Carel/Italy:
Bo giam sat nhiet do Carel

Bo giam sat nhiet do Carel

IR33- carel- giam sat nhiet do

IR33- carel- giam sat nhiet do

Carel- U chiller- giam sat chiller

Carel- U chiller- giám sát hệ thống máy chiller:

Carel-K air- giam sat thiet bi xu ly khong khi thong gio

Carel-K air- giám sát thiết bị thông gió

Carel- URack-PRack-Giam sat he thong may nen trung tam

Carel- URack-PRack-Giám sát hệ máy nén trung tâm lạnh

Carel-MPX- giam sat showcase kho lanh

Carel-MPX- giam sat showcase kho lạnh

 • Bộ giám sát nhiệt độ Dixell:
  XR-Dixell_giam sat nhiet do

  XR-Dixell_giám sát nhiệt độ

  E-CLASS-Dixell- Giam sat nhiet do

  E-CLASS-Dixell- Giám sát nhiệt độ

  WING_LH-Dixell- Giam sat nhiet do

  WING_LH-Dixell- Giám sát nhiệt độ

  XT100_Dixell- Giam sat nhiet do

  XT100_Dixell- Giám sát nhiệt độ

   

 • Bộ giám sát nhiệt độ, độ ẩm Eliwell:
  Eliwell- IDNext- Bo giam sat nhiet do

  Eliwell- IDNext- Bộ giám sát nhiệt độ

  Eliwell-EWDR- Bo giam sat

  Eliwell-EWDR- Bộ giám sát

  Eliwell-EWRC- Bo giam sat nhiet do

  Eliwell-EWRC- Bộ giám sát nhiệt độ

  Eliwell-EWTSP- Bo giam sat nhiet do

  Eliwell-EWTSP- Bộ giám sát nhiệt độ

  Eliwell-LKD- Bo phat hien do ri gas lanh

  Eliwell-LKD- Bộ phát hiện rò rỉ gas lạnh

   

  Nhiet ke tu ghi Supco-model CR87HT

  Nhiet ke tu ghi Supco-model CR87HT

  Nhiet ke tu ghi Supco CR87B-CR87B-220C

  Nhiệt kế tự ghi Supco CR87B-CR87B-220C

  Nhiet-ke-tu-ghi-logtag

  Nhiet-ke-tu-ghi-logtag

  Nhiet-ke-tu-ghi-logtag

  Nhiet-ke-tu-ghi-logtag

  Nhiet ke tu ghi logtag new zeland

  Nhiet ke tu ghi logtag new zeland