CÔNG TY TNHH SCOOL
THIẾT BỊ LẠNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Môi chất lạnh (gas lạnh) R22 có hàng sẵn giá tốt nhất thị trường

Mã SP:

R12  CFC  Dichlorodifluoromethane  Đã cấm sử dụng R22  HCFC  Chlorodifluoromethane  , Hiệp định Kyoto năm 1997, các nước đang phát triển được phép sử dụng đến năm 2025 R23  HFC  Trifluoromethane R134a  HFC  Tetrafluoroethane R404a  HFC  R125(44%)/R143a(52%)/R134a(4%) R407a  HFC  R32(20%)/R125(40%)/R134a(40%) R410A  HFC  R32(50%)/R125(50%) R507A  HFC  R125(50%)/R143a(50%) R717  NH3  Ammonia

R12  CFC  Dichlorodifluoromethane  Đã cấm sử dụng

R22  HCFC  Chlorodifluoromethane  , Hiệp định Kyoto năm 1997, các nước đang phát triển được phép sử dụng đến năm 2025

R23  HFC  Trifluoromethane

R134a  HFC  Tetrafluoroethane

R404a  HFC  R125(44%)/R143a(52%)/R134a(4%)

R407a  HFC  R32(20%)/R125(40%)/R134a(40%)

R410A  HFC  R32(50%)/R125(50%)

R507A  HFC  R125(50%)/R143a(50%)

R717  NH3  Ammonia