CÔNG TY TNHH SCOOL
REFRIGERATION SYSTEM & EQUIPMENT SUPPLIER

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Máy nén Danfoss Turbo ly tâm không dầu (Turbocor)-Lốc nén ly tâm chiller không dầu- Máy nén Danfoss chính hãng

Mã SP:

Công suất lạnh từ 40RT-400RT Môi chất lạnh : R1234ze, R513A, R515B Công suất lạnh : 40RT-150RT/140RT-540RT Công suất lạnh: 60RT-200RT/200RT-700RT Môi chất lạnh: R134A, R513A, R1234ze        

Máy nén danfoss Turbo không dầu

Máy nén danfoss Turbo không dầu Turbocor.

Công suất lạnh từ 40RT-400RT
Môi chất lạnh : R1234ze, R513A, R515B

Máy nén danfoss Turbo không dầu Turbocor -TGS

Máy nén danfoss Turbo không dầu Turbocor -TGS, hiệu suất cao thân thiện môi trường

Công suất lạnh : 40RT-150RT/140RT-540RT

Máy nén ly tâm Danfoss không dầu Turbocor- TTS

Máy nén ly tâm Danfoss không dầu Turbocor- TTS, chuyên dùng cho gas lạnh R134A.

Công suất lạnh: 60RT-200RT/200RT-700RT

Máy nén danfoss Turbo không dầu Turbocor -TTH TGH

Máy nén danfoss Turbo không dầu Turbocor -TTH TGH

Môi chất lạnh: R134A, R513A, R1234ze

QR code máy nén ly tâm Turbo không dầu Turbocor

QR code máy nén ly tâm Turbo không dầu Turbocor

Máy nén Danfoss chính hãng

Máy nén Danfoss chính hãng