CÔNG TY TNHH SCOOL
THIẾT BỊ LẠNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Màn ngăn lạnh kho lạnh- PVC air curtain

Mã SP:

Màn ngăn lạnh cho kho lạnh- PVC air curtain:

Màn ngăn lạnh cho kho lạnh- PVC air curtain: