• Hotline:
  • E-mail:

Dàn lạnh (dàn bay hơi) Luve Italy, dàn lạnh kho lạnh Eurovent

Mã SP:

Dàn lạnh Luve Italy đạt chứng nhận Eurovent: FHD-CDH-FHC-CHS-LHS-LSA-CSA:  

Dàn lạnh Luve Italy đạt chứng nhận Eurovent: FHD-CDH-FHC-CHS-LHS-LSA-CSA:

DÀN LẠNH LUVE ITALY-1

DÀN LẠNH LUVE  XUẤT XỨ ITALY-1:

DÀN LẠNH LUVE ITALY -2

DÀN LẠNH LUVE XUẤT XỨ ITALY -2

DÀN LẠNH LUVE ITALY-3

DÀN LẠNH LUVE  XUẤT XỨ ITALY-3:

DÀN LẠNH LUVE ITALY -4

DÀN LẠNH LUVE XUẤT XỨ ITALY -4:

DÀN LẠNH LUVE ITALY -5

DÀN LẠNH LUVE XUẤT XỨ ITALY -5.