CÔNG TY TNHH SCOOL
THIẾT BỊ LẠNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Dàn lạnh (dàn bay hơi) Luve Italy

Mã SP:

Dàn lạnh Luve Italy đạt chứng nhận Eurovent: FHD-CDH-FHC-CHS-LHS-LSA-CSA:  

Dàn lạnh Luve Italy đạt chứng nhận Eurovent: FHD-CDH-FHC-CHS-LHS-LSA-CSA:

DÀN LẠNH LUVE ITALY-1

DÀN LẠNH LUVE ITALY-1

DÀN LẠNH LUVE ITALY -2

DÀN LẠNH LUVE ITALY -2

DÀN LẠNH LUVE ITALY-3

DÀN LẠNH LUVE ITALY-3

DÀN LẠNH LUVE ITALY -4

DÀN LẠNH LUVE ITALY -4

DÀN LẠNH LUVE ITALY -5

DÀN LẠNH LUVE ITALY -5