CÔNG TY TNHH SCOOL
THIẾT BỊ LẠNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Bình-ngưng-tụ-giải-nhiệt-nước-kiểu-ống-chùm-nằm-ngang

Mã SP:

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Alfalaval   Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Onda  

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Alfalaval

 


Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Onda

binhngungwtkitaly

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng)  kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt nước WTK