CÔNG TY TNHH SCOOL
REFRIGERATION SYSTEM & EQUIPMENT SUPPLIER

  • Hotline: 0937349812
  • E-mail: congtytnhhscool@gmail.com

Bình ngưng tụ giải nhiệt nước kiểu ống chùm Bitzer- Alfalavan- Onda- UAR- Kuenling

Mã SP:

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Alfalaval Bitzer   Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Onda  

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Alfalaval Bitzer

 


Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng) kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước Onda

binhngungwtkitaly

Bình ngưng tụ (bình sinh hàn, bầu nóng)  kiểu ống chùm nằm ngang giải nhiệt nước WTK

 

Bình ngưng Bitzer Germany nước biển- K283HB- Bình ngưng tụ chuyên dùng tàu biển

Bình ngưng Bitzer Germany ống chùm nằm ngang, công suất từ 5HP -150HP với các model như:  K123H, K203H, K283H, K373H, K573H, K813H, K1053H, K1353H, K1973H, K2923T, K3803T, K4803T, K6703T, K8503T. lựa chọn công suất dựa trên phần mềm Bitzer sofware selection.